Хүний нөөц Анкет

Буцах

"ЭН ЭЙ ПИ ГРУПП" ХХК

АНКЕТ Албан тушаал
Зураг1. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Ургийн овог: Утас:
Овог Төрсөн огноо:
Нэр: Регистерийн №:
Яс үндэс, хүйс: ЭМДД-ийн №:
Нийгмийн гарал: НДД-ийн №:
Ам бүлийн тоо: Улсад ажилласан жил:
Хүйс Эмэгтэй Эрэгтэй Email:
Гэрийн хаяг:
Тантай холбоо барих боломжгүй үед танд мэдээлэл дамжуулах боломжтой хүний мэдээлэл:
Овог Таны юу болох:
Нэр Утас:
Гэрийн хаяг:
2.ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ / Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ /
Таны хэн болох Овог, нэр Хаана ямар ажилтай Төрсөн он
3. БОЛОВСРОЛ / Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ / /
Мэргэжил: Боловсролын зэрэг:
Хаана, ямар сургууль Элссэн он, сар Төгссөн он, сар Боловсрол Мэргэжил
Та мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд
Хаана Хэдэн онд Ямар чиглэлээр Үргэлжилсэн хугацаа
4. УР ЧАДВАР (Та өөрийн ур чадварыг 1-3 оноогоор үнэлнэ үү! /1-тааруу, 2-дунд, 3-сайн)
Хувь хүний ур чадвар: Түвшин
Өөрийгөө танин мэдэх Өөрийгөө эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох 1 2 3
Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох 1 2 3
Өөрчлөлтийг хүлээн авах 1 2 3
Стрессээ тайлах Өөрийгөө эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох 1 2 3
Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох 1 2 3
Өөрчлөлтийг хүлээн авах 1 2 3
Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх Өөрийгөө эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох 1 2 3
Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох 1 2 3
Өөрчлөлтийг хүлээн авах 1 2 3
Хувь хүний ур чадвар: Түвшин
Өөрийгөө танин мэдэх Өөрийгөө эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох 1 2 3
Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох 1 2 3
Өөрчлөлтийг хүлээн авах 1 2 3
Стрессээ тайлах Өөрийгөө эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох 1 2 3
Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох 1 2 3
Өөрчлөлтийг хүлээн авах 1 2 3
Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх Өөрийгөө эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох 1 2 3
Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох 1 2 3
Өөрчлөлтийг хүлээн авах 1 2 3
Хувь хүний ур чадвар: Түвшин
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх 1 2 3
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх 1 2 3
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх 1 2 3
Хувь хүний ур чадвар: Түвшин
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх 1 2 3
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх 1 2 3
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх 1 2 3
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх 1 2 3
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх 1 2 3
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх 1 2 3
Компьютерийн болон оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдал
Эзэмшсэн оффисийн тоног төхөөрөмж, технологийн нэр Дунд Сайн Онц
Интернетийн орчинд ажиллах Дунд Сайн Онц
Дотоод сүлжээ ашиглах Дунд Сайн Онц
Дотоод сүлжээ ашиглах Скайнер Дунд Сайн Онц
Принтер Дунд Сайн Онц
Хувилагч Дунд Сайн Онц
Факс Дунд Сайн Онц
Гэрэл зургийн болон видео бичлэгийн аппарат гэх мэт Дунд Сайн Онц
Эзэмшсэн оффисийн тоног төхөөрөмж, технологийн нэр Дунд Сайн Онц
АВТОМАШИН ЖОЛООДОХ УР ЧАДВАР, АНГИЛАЛ /дугуйлан уу/
Та жолооны эрхтэй юу? Ангилал Хэдэн жил машин барьж байгаа вэ ?
ТИЙМ ҮГҮЙ В C D
5. ХУВИЙН ОНЦЛОГ /Та давуу болон сул тал болон ирээдүйн зорилгоо бичнэ үү /
Таны давуу тал Таны сул тал
6. АЖИЛЛАСАН ТУРШЛАГА
Байгууллагын нэр Албан тушаал Орсон он, сар, өдөр Гарсан он, сар, өдөр Ажлаас гарсан шалтгаан
Гавъяа шагнал / Улсын алдар цол, одон медаль, гадаад орны болон салбарын шагнал /
Шагнасан байгуулага Шагнасан он Ямар шагнал, цолоор шагнасан
7. ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ
Эзэмшсэн хэл Ярих Унших Бичих
Онц Сайн Дунд Онц Сайн Дунд Онц Сайн Дунд
Онц Сайн Дунд Онц Сайн Дунд Онц Сайн Дунд
Онц Сайн Дунд Онц Сайн Дунд Онц Сайн Дунд
8. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙДАЛ
Та эрүүл мэндийн хувьд анхаарах ямар нэгэн зовиуртай эсэх
Зовиур Харшил Цусны бүлэг Бусад
9. ТАНЫ УРЛАГ, СПОРТЫН АВЪЯАС СОНИРХОЛ
Урлаг/ Спортын төрөл, сонирхол Хичээллэсэн жил Сонирхогч эсвэл мэргэжлийн Зэрэг/ шагналтай эсэx
10. ТАНЫ ЗОРИЛТ
Ирээдүйн зорилго:
Байгууллагаас хүлээж буй хүлээлт:
Анкет бөглөсөн:
20...... оны ....... сарын ......өдөр
БАЯРЛАЛАА. ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ !
АНКЕТ