iso

Ажилтнуудаа "Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт"-т хамрууллаа

“ЭН ЭЙ ПИ” өөрсдийн үнэт зүйл болсон ажилтнуудынхаа ур чадвар, мэргэжлийн карьерийн хувьд өсөн дэвжихэд нь бүх талын дэмжлэг үзүүлдгээс гадна ажилдаа амжилт гаргахад нь нөлөөлдөг гол хүчин зүйлсийн нэг болох эрүүл мэнд, нийгмийн баталгаанд нь мөн хөрөнгө оруулалт хийдэг билээ.

Уг зорилт, чиглэлийнхээ хүрээнд ажилтнуудаа олон улсын чанарын стандартад нийцсэн “Грандмед” эмнэлгийн “Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх багц үзлэг, шинжилгээ”-нд хамрууллаа. Мөн Ковид-19 цар тахлын ээлжит давлагаа эрчимжээд буй энэ үед нийт ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, дархлааг дэмжих зорилгоор “Эрүүл мэндийн дархлаа дэмжих багц”-ыг олголоо.

Эрүүл мэнд – Эрхэм баялаг.