iso

Улаанбаатар хотын “Гачуурт” тосгоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

УЛААНБААТАР ХОТЫН “ГАЧУУРТ” ТОСГОНЫ ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

ОН: 2018
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Хот тосгоны, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө