iso

"ЯЛГУУН ИНТЕРНЭЙШНИЛ" ХХК-ИЙН “ШОХОЙН ҮЙЛДВЭР”

 "ЯЛГУУН ИНТЕРНЭЙШНИЛ" ХХК-ИЙН “ШОХОЙН ҮЙЛДВЭР”

ОН: 2014
БАЙРШИЛ: Дорноговь аймаг, Өргөн сум
ЗАХИАЛАГЧ: "ЯЛГУУН ИНТЕРНЭЙШНИЛ" ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, барилга архитектур, барилга бүтээцийн ажлын зураг төсөл