iso

“МИЗҮ” ХХК-ИЙН “КЛИНКЕР БУТЛАХ ҮЙЛДВЭР”

“МИЗҮ” ХХК-ИЙН “КЛИНКЕР БУТЛАХ ҮЙЛДВЭР”

ОН: 2011
БАЙРШИЛ: 

ЗАХИАЛАГЧ: “МИЗҮ” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, барилга архитектур, барилга бүтээцийн ажлын зураг төсөл