iso

ХОВД АЙМГИЙН БУЛГАН СУМАНД БАРИГДАХ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОР

ХОВД АЙМГИЙН БУЛГАН СУМАНД БАРИГДАХ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОР

ОН: 2010
БАЙРШИЛ: Ховд аймаг, Булган сум
ЗАХИАЛАГЧ:
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Ерөнхий төлөвлөгөө