iso

“ДАВАА-МАНДАЛ” ХХК-ИЙН “ЭНГИЙН НАЙРЛАГАТАЙ ТЭСРЭХ БОДИСЫН ҮЙЛДВЭР”

“ДАВАА-МАНДАЛ” ХХК-ИЙН “ЭНГИЙН НАЙРЛАГАТАЙ ТЭСРЭХ БОДИСЫН ҮЙЛДВЭР”

ОН: 2008
БАЙРШИЛ: 

ЗАХИАЛАГЧ: “ДАВАА-МАНДАЛ” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, барилга архитектур, барилга бүтээцийн ажлын зураг төсөл