iso

НЭЭЛТТЭЙ ИННОВАЦИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ОФФИС

НЭЭЛТТЭЙ ИННОВАЦИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ОФФИС

ОН: 2015
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: "Startup Mongolia" ТББ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Интерьер