iso

ИРГЭН Б.БОЛДБААТАРЫН 30 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ

ИРГЭН Б.БОЛДБААТАРЫН 30 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ

ОН: 2015
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Иргэн Б. Болдбаатар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Интерьер