iso

ИРГЭН Ч. ИЧИНХОРЛООГИЙН “EVO SPINNING ТӨВ”

ИРГЭН Ч. ИЧИНХОРЛООГИЙН “EVO SPINNING ТӨВ”

ОН: 2014
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Иргэн В. Ичинхорлоо
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Интерьер