iso

ИРГЭН В. ЭНХБААТАРЫН ”ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ”

ИРГЭН В. ЭНХБААТАРЫН ”ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ”

ОН: 2013
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 14-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: "Алтанжолоо Групп" ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Интерьер