iso

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 10,11 ХОРООНЫ ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 10,11 ХОРООНЫ ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОН: 2010
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг