iso

"ХЭРЛЭНБУЯН" ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, 602 АЙЛЫН ЦОГЦОЛБОР

"ХЭРЛЭНБУЯН" ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, 602 АЙЛЫН ЦОГЦОЛБОР

ОН: 2015
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 11-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: “ХЭРЛЭН БУЯН” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг