iso

"ТЭГӨНЬ ЖУНГХАБ КЭБАЛЬ" ХХК -ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, 196 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

"ТЭГӨНЬ ЖУНГХАБ КЭБАЛЬ" ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 196 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

ОН: 2014
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: "ТЭГӨНЬ ЖУНГХАБ КЭБАЛЬ" ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл