iso

“АЛТАНТРЕЙД” ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, 153 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

“АЛТАНТРЭЙД” ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 153 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

ОН: 2014
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 1-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: “АЛТАНТРЭЙД” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Иж бүрэн ажлын зураг төсөл