iso

“МАКСКОНСТРАКШН” ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, 136 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

“МАКСКОНСТРАКШН” ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, 136 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

ОН: 2014
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: “МАКСКОНСТРАКШН” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Иж бүрэн ажлын зураг төсөл

2013 оны 01 дүгээр сард Вьетнам улсын зураг төслийн групп болох "АРКЕТАЙП ГРУПП"-тэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулан ажилласан бөгөөд энэхүү гэрээний хүрээнд "МАКС КОНСТРАКШН" ХХК-ийн "Үйлчилгээтэй, 136 айлын орон сууц" буюу 220К төслийн иж бүрэн ажлын зураг төслийг Монгол улсын норм ба дүрэм, стандартад уялдуулан хамтран боловсруулсан юм. Энэхүү төсөл нь тав тух, ухаалаг шийдэл, үйлчилгээ зэрэг цогц шийдэлтэйгээрээ орчин үеийн барилгын чиг хандлага стандартыг шинээр тодорхойлж байгаа онцлогтой