iso

“ТАХИЛГАТ ГУРВАН САЙХАН” ХХК-ИЙН АМИНЫ СУУЦНЫ ХОРООЛЛЫН БАРИЛГА

“ТАХИЛГАТ ГУРВАН САЙХАН” ХХК-ИЙН АМИНЫ ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ

ОН: 2009
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: “ТАХИЛГАТ ГУРВАН САЙХАН” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл