iso

“ӨНДӨР БУЯНТ ХОЛДИНГ” ХХК-ИЙН 396 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

“ӨНДӨР БУЯНТ ХОЛДИНГ” ХХК-ИЙН 396 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

ОН: 2012
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: “ӨНДӨР БУЯНТ ХОЛДИНГ” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл