iso

“ЧАНДМАНЬ ТАЛ” ХХК-ИЙН 140 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

“ЧАНДМАНЬ ТАЛ” ХХК-ИЙН 140 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

ОН: 2011
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: “ЧАНДМАНЬ ТАЛ” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл