iso

“ЭРЭЛ” ХХК-ИЙН “ШИНЭ ҮЕ” ОРОН СУУЦНЫ ЦОГЦОЛБОР

“ЭРЭЛ” ХХК-ИЙН "ШИНЭ ҮЕ" ОРОН СУУЦНЫ ЦОГЦОЛБОР

ОН: 2009, 2010
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: “ЭРЭЛ” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл