iso

“ПАНГУ” ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 862 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

“ПАНГУ” ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 862 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

ОН: 2009
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: “ПАНГУ” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл