iso

“БАЯРСКОНСТРАКШН” ХХК-ИЙН 128 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

“БАЯРСКОНСТРАКШН” ХХК-ИЙН 128 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ

ОН: 2008
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: “БАЯРСКОНСТРАКШН” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл