iso

"ЭРЭЛ" ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

"ЭРЭЛ" ХХК-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ОН: 2018
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: "ЭРЭЛ ГРУПП" ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Гадна экстерьер тохижилтын өөрчлөлт, ажлын зураг төсөл