iso

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨВ АЛТАЙ ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨВ АЛТАЙ ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОН: 2015
БАЙРШИЛ: Говь-Алтай аймгийн төв, Есөнбулаг сум
ЗАХИАЛАГЧ: Монгол улсын Засгийн газар, Барилга, хот байгуулалтын яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Хот тосгоны, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

Бичлэг үзэх