iso

НОГООН ОФФИС

НОГООН ОФФИС

ОН: 2018
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Төслийн урьдчилсан судалгаа, эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл

2018 онд Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны захиалгаар “Ногоон оффис”-ийн эх загвар зураг, барилга архитектур, барилга бүтээц, халаалт салхивч, цэвэр бохир усны хэсгийн тооцоо, техникийн шийдлийг ажлын зураг төсөл, төсвийн хамтаар боловсруулсан. “Ногоон оффисын барилгын зураг төсөл” нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны конторын барилга бөгөөд Монгол улсад баригдах буюу хэрэгжүүлэх анхны Ногоон барилгын шаардлагад нийцсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй оффисын зориулалттай барилга болно.