iso

“МОНГОЛИА ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЭНТ” ХХК-ИЙН “ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН ТӨВ”

“МОНГОЛИА ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЭНТ” ХХК-ИЙН ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН ТӨВ

ОН: 2012-2015
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: "Чуангс групп", "Монголиа Проперти Девелопмэнт" ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Иж бүрэн ажлын зураг төсөл