iso

“АЛТАНЖОЛОО ГРУПП” ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

“АЛТАНЖОЛОО ГРУПП” ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ОН: 2014
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: "Алтанжолоо Групп" ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл