iso

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН “Е-НОМЫН САН ХИЧЭЭЛИЙН IV-Р БАЙРНЫ ӨРГӨТГӨЛ”

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН “Е-НОМЫН САН, ХИЧЭЭЛИЙН IV-Р БАЙРНЫ ӨРГӨТГӨЛ”

ОН: 2014
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Монгол Улсын Их Сургууль
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл