iso

ИРГЭН П. ЭНХТҮВШИНБЭЛЭГИЙН “АВТО САЛОН”

ИРГЭН П. ЭНХТҮВШИНБЭЛЭГИЙН “АВТО САЛОН”

ОН: 2014
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 6-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Иргэн П. Энхтүвшинбэлэг
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл