iso

“ЛОТС ИНВЕСТ” ХХК-ИЙН “СЕНТОЗА ДЭЛГҮҮРИЙН ӨРГӨТГӨЛ”

“ЛОТС ИНВЕСТ” ХХК-ИЙН “СЕНТОЗА ДЭЛГҮҮРИЙН ӨРГӨТГӨЛ”

ОН: 2013
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот_ Баянгол дүүрэг, 14-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: “ЛОТС ИНВЕСТ” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл