iso

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН АДХЦ “НИСЭХ БУУДАЛ”

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН АДХЦ “НИСЭХ БУУДАЛ”

ОН: 2012
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
ЗАХИАЛАГЧ: Зэвсэгт хүчний 377-р анги
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Иж бүрэн ажлын зураг төсөл