iso

“САНДЭЙ ГРУПП” ХХК-ИЙН “MOON STONE" ЗОЧИД БУУДАЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

“САНДЭЙ ГРУПП” ХХК-ИЙН “MOON STONE" ЗОЧИД БУУДАЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ОН: 2012
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: “САНДЭЙ ГРУПП” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Иж бүрэн ажлын зураг төсөл