iso

“ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООД” /НЭГ МАЯГ 5 БАЙРШИЛД/

“ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООД” /НЭГ МАЯГ 5 БАЙРШИЛД/

ОН: 2011
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг төсөл