iso

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ”-НЫ “ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ”

ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

ОН: 2011
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Иж бүрэн ажлын зураг төсөл