iso

“ЭРЭЛ” ХХК-ИЙН “ЭРЭЛ СУРГУУЛИЙН ӨРГӨТГӨЛ”

ЭРЭЛ ХХК-ИЙН “ЭРЭЛ СУРГУУЛИЙН ӨРГӨТГӨЛ”

ОН: 2011
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: “ЭРЭЛ” ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Иж бүрэн ажлын зураг төсөл