iso

“ХАТАН-ЗО” ХХК-ИЙН “ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТӨВ”

“ХАТАН-ЗО” ХХК-ИЙН “ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТӨВ”

ОН: 2009
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот
ЗАХИАЛАГЧ: "ХАТАН-ЗО" ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Барилга, архитектурын хэсгийн ажлын зураг төсөл