iso

“САНДЭЙ ГРУПП” ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ОФФИСЫН БАРИЛГА

“САНДЭЙ ГРУПП” ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ОФФИСЫН БАРИЛГА

ОН: 2008
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: "САНДЭЙ ГРУПП" ХХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Барилга, архитектурын хэсгийн ажлын зураг төсөл