iso

“ГОВЬ” ХХК-ИЙН “ГОВЬ НЭРИЙН БАРААНЫ ДЭЛГҮҮР”

“ГОВЬ” ХХК-ИЙН “ГОВЬ НЭРИЙН БАРААНЫ ДЭЛГҮҮР”

ОН: 2008
БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: "ГОВЬ" ХК
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Барилга, архитектурын хэсгийн ажлын зураг төсөл