iso

Эрхэм Зорилго

Нарийвчилсан судалгаа, дүгнэлт болон хувилбарт төлөвлөлтөд үндэслэн, тухайн төслийн онцлог, нийгмийн хөгжлийн шаардлага, захиалагчийн эрэлт, хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн байгаль орчинд ээлтэй, орчин үеийн чиг хандлага, техник, технологийн шинэлэг шийдэл бүхий чанартай зураг төслийг боловсруулан бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшилд бодит хувь нэмрээ оруулах

Үнэт Зүйл

Мэргэшсэн чадварлаг, санаачлагч, багийн сэтгэлгээ, ёс зүйтэй ажилтан болон мэргэжлийн ур чадвар, хариуцлагатай нягт байдал, захиалагч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж, үр ашигтай хамтын ажиллагаа, бодит үр дүн, өндөр чанар “ЭН ЭЙ ПИ ГРУПП”-ын үнэт зүйл байх болно.

Бид юу хийдэг вэ?

Захиалагчид